Over EVS Media

Algemeen

De stichting is een non-profit stichting en volledig afhankelijk van giften, donaties en inkomsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten.
De Stichting ontvangt geen subsidies.
De stichting heeft geen mensen in loondienst.
Gemaakte onkosten worden vergoed indien er voldoende financiën beschikbaar zijn.

1. Christelijke & Evangelische Videotheek

De Videotheek leent alleen dvd’s uit op basis van wederzijds vertrouwen. De videotheek draagt voor elke uitgeleende dvd uitleenrechten af aan Stichting Leenrecht, onderdeel van Buma/Stemra in Hoofddorp. De videotheek is gebaseerd op het Woord van God en dient als hulpmiddel voor geloofsopbouw. Uitgeleende dvd’s vervangen niet de Bijbel. De Videotheek handhaaft de fundamenten van het geloof en is zich bewust van verschillende visies over de uitleg van de Bijbel. De stichting is niet verbonden aan enig kerkelijke richting, doch stelt zich positief op ten aanzien van elke Bijbelgetrouwe denominatie. Er is een groot en breed assortiment ondergebracht in categorieën en eventuele sub categorieën. Via een bestelformulier ontvangt men de dvd’s plus een verzendbon.

Wij hebben gekozen om de dvd’s in een simpel plastic hoesje te verzenden zonder dvd box en omslag. Dit om de verzendkosten zo laag mogelijk te houden. In 2020 zijn we als proef begonnen met het GRATIS UITLENEN.

Verdere informatie over uitleenkosten, spelregels, nieuwsbrieven, enz. kunt u vinden op de site van de Videotheek.

2. EVSmedia Producties

EvsMedia produceert Christelijke tv-programma’s, documentaires, concert- en conferentie opnamen, enz. EvsMedia ondersteunt media projecten in zendingsgebieden in het buitenland en verleent media opleidingen.

Binnen Nederland ondersteunt en/of werkt de stichting samen met andere Christelijke media organisaties. Samen met Family7 TV hebben we jarenlang tv-producties gemaakt in binnen- en buitenland.

Over EVS Media

3. IsraelCNN

EVS heeft een warm hart voor Israël met het Joodse volk. De Bijbel is gestoeld op het Joodse geloof en Jezus Christus zelf is een Jood. Daarom steunen wij Israël in woord en daad. IsraelCNN, wat staat voor Israël Christelijk Nieuws Netwerk of Israeli Christian News Network, brengt positief nieuws over Israël en het Joodse volk. Ook zet IsraelCNN de Waarheid tegenover de vele leugens, die vooral door de media worden verspreid. Op de Sociale Media is IsraelCNN zeer actief.

4. Kies Dan Het Leven

Jarenlang heeft EvsMedia tv producties gemaakt voor BrinkTV en Family7 i.o.v. Schreeuw om Leven van Bert Dorenbos voormalig directeur van de EO. Vanwege zijn leeftijd heeft dhr. Dorenbos het werk van S.O.L overgedragen aan anderen. Samen met EVS heeft men een nieuw project ‘Kies Dan Het Leven’ opgezet met de website kiesdanvoorhetleven.nl. De website kiesdanhetleven.nl richt zich op verschillende aspecten van het Leven.

Zo heeft de stichting b.v. samen met Schreeuw om Leven Media, BrinkTV.com internet televisie opgericht. Deze website bestaat niet meer. Deze heet nu kiesdanhetleven.nl en men kan gratis streaming on demand kijken van allerlei producties die EvsMedia heeft geproduceerd.

Wat doen wij

Vrijwilligers

Wij werken volledig op vrijwillige basis

Fondsenwerving

Wij proberen zoveel mogelijkheid betrokkenheid te creëren bij onze projecten.

Donaties

Om alle kosten te kunnen dekken zijn wij afhankelijk van donaties.

Steun ons met een donatie

Hiermee kunnen wij ons goede werk voortzetten