Kies Dan Het Leven

richt zich op verschillende aspecten van het leven

Kies Dan Het Leven

De website kiesdanhetleven.nl richt zich op verschillende aspecten van het Leven.

  1. Promoten van het ‘wonen’ in het woord van God, de Bijbel. De Bijbel lezen geeft Leven i.p.v. dood.
    Met als ondersteuning de website woonbijbel.nl
  2. Herontdekken van de kracht van het Gebed. Het Leven kan niet zonder gebed. Met als ondersteuning de website kiesdanhetleven.nl
  3. ProLife, het staan voor het ongeboren Leven gegeven door God.
  4. Verleden, heden en toekomst van Israel en het Joodse volk, de oorsprong van al het Leven, de Thora. Israel en het Joodse volk bezien in het Profetische Bijbelse Perspectief voor het toekomstige Leven.

Al het materiaal is gratis te lezen en te bekijken

Kies Dan Het Leven

Wat doen wij

Vrijwilligers

Wij werken volledig op vrijwillige basis

Fondsenwerving

Wij proberen zoveel mogelijkheid betrokkenheid te creëren bij onze projecten.

Donaties

Om alle kosten te kunnen dekken zijn wij afhankelijk van donaties.

Steun ons met een donatie

Hiermee kunnen wij ons goede werk voortzetten