Israël Christelijke Nieuws Netwerk – Israeli Christian News Network

IsraelCNN

Israël steunen in woord en daad

IsraelCNN staat voor Israël Christelijk Nieuws Netwerk of Israeli Christian News Network. Israël komt heel vaak negatief in het nieuws, terwijl Israël zoveel positieve dingen te bieden heeft. IsraelCNN wil met haar berichtgeving een ander licht werpen op Israël en haar Joodse bevolking.

Onze missie:

  • IsraelCNN wil alledaags positief nieuws uit Israël brengen. Er gebeuren ook ontzettend veel positieve dingen op gebieden als innovatie, landbouw, technologie, wetenschap, waterbeheersing, medische ontwikkelingen, start-ups en de vele uitvindingen.
  • De waarheid zetten tegenover de vele media leugens in binnen- en buitenland
  • EVS heeft een warm hart voor Israël en het Joodse volk. Op deze wijze wil EVS het land en haar bevolking steunen in woord en daad
  • EVS wil met haar berichtgevingen mensen in Nederland en daarbuiten bewust maken van de betekenis van Israël en het Joodse volk belicht vanuit bijbels perspectief.

Onze visie:

IsraelCNN behoort tot EVS en is een Christelijke organisatie. Wij geloven in één God, in Zijn Zoon Yeshua Hamashiach en de Heilige Geest. IsraelCNN erkent en aanvaardt het Joodse volk als het volk van God.

Volg ons op:

Wat doen wij

Vrijwilligers

Wij werken volledig op vrijwillige basis

Fondsenwerving

Wij proberen zoveel mogelijkheid betrokkenheid te creëren bij onze projecten.

Donaties

Om alle kosten te kunnen dekken zijn wij afhankelijk van donaties.

Steun ons met een donatie

Hiermee kunnen wij ons goede werk voortzetten