Doneer

Met uw gift kunnen wij onze projecten financieren

Doneren

De EVS non-profit stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort ANBI.
De giften aan de Evangelische Video Stichting kunt u aftrekken van uw belasting aangifte .
ANBI Nummer: RSIN / fiscaal nummer: 806492521

Dit zijn de projecten van EVS en vallen dus onder het financieel beheer van EVS:

  •  IsraelCNN
  • EVS Producties
  • Kies Dan Het Leven
  • Christelijke – Evangelische Videotheek

U kunt uw gift handmatig naar ons overmaken. Vermeld daarbij voor welk project de gift gebruikt dient te worden.

Onze bankgegevens:

Evangelische Video Stichting
IBAN: NL10 INGB 0006 1811 65
BIC:    INGBNL2A

 

Overige gegevens:

 
06-44654183
redactie@evsmedia.nl
K.v.K. Noordwest-Holland 41235635
ANBI nummer 806492521

Wat doen wij

Vrijwilligers

Wij werken volledig op vrijwillige basis

Fondsenwerving

Wij proberen zoveel mogelijkheid betrokkenheid te creëren bij onze projecten.

Donaties

Om alle kosten te kunnen dekken zijn wij afhankelijk van donaties.

Steun ons met een donatie

Hiermee kunnen wij ons goede werk voortzetten